Política de privacitat - Ball d'en Serrallonga
15629
page-template-default,page,page-id-15629,bridge-core-2.9.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Política de privacitat


 1. INTRODUCCIÓ

Associació Ball d’en Serrallonga de Vilafranca del Penedès (d’ara en endavant el “Ball d’en Serrallonga”) és la propietària del lloc web serrallonga.com (d’ara endavant el “Lloc Web”) i és la Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris d’aquest (d’ara endavant els “Usuaris”).

A través d’aquesta Política de Privacitat, i en compliment dels articles 12 i 13 del Reglament (EU) 2016/679 (d’ara en endavant “RGPD“) i l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDPGDD“), el Ball d’en Serrallonga informa els Usuaris que utilitzin el Lloc Web sobre el tractament de les seves dades personals que poden ser recollits a través d’aquesta i tractats pel Ball d’en Serrallonga.

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 • Responsable del tractament: Associació Ball d’en Serrallonga de Vilafranca del Penedès
 • NIF: G-63519482
 • Domicili social: C/ Escorxador, 19-21, 08720, Vilafranca del Penedès, Barcelona, (Espanya)
 • Contacte: serrallongavilafranca@gmail.com
 • DADES TRACTADES, BASES LEGALS, FINALITATS I PERÍODE DE CONSERVACIÓ.
Dades tractadesBases LegalsFinalitatsPeríode de conservació
Dades de contacte. L’Usuari pot contactar amb el Ball d’en Serrallonga a través del telèfon i correu electrònic. Les dades tractades seran el Nom, email, número de telèfon i el contingut del missatge que transmeti al Ball d’en SerrallongaConsentiment de l’interessatAtendre i respondre a sol·licituds, comentaris, suggeriments. Així com donar suport a l’Usuari durant l’ús del Lloc Web.Les dades personals seran tractades pel Ball d’en Serrallonga durant el termini necessari per a respondre a la pregunta i/o resoldre la incidència indicada per l’Usuari. Aquestes dades seran bloquejades per a donar compliment a les obligacions legals del Ball d’en Serrallonga i, transcorregut aquest termini, seran definitivament suprimides.
 • COMUNICACIÓ DE LES DADES

El Ball d’en Serrallonga informa que, per al compliment de les finalitats descrites anteriorment, no cedirà les dades personals de l’Usuari a tercers. No obstant l’anterior, el Ball d’en Serrallonga podrà donar accés a aquestes dades personals a Proveïdors de serveis tecnològics amb els quals hagi subscrit un contracte d’encarregat de tractament; en particular a:

 • Proveïdors de serveis de manteniment de bases de dades
 • Proveïdors de serveis de hosting.
 • Proveïdors de serveis de correu electrònic.

Els proveïdors esmentats poden estar situats en jurisdiccions que generalment no ofereixen garanties adequades en relació amb el tractament de dades personals. Per a totes les entitats que no formen part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), el Ball d’en Serrallonga ha signat contractes amb aquestes entitats que inclouen aquestes salvaguardes, incloses les clàusules model de la Comissió Europea.  

Els Usuaris poden obtenir més informació sobre els proveïdors de serveis tecnològics sol·licitant la mateixa al Ball d’en Serrallonga a través dels mitjans de contacte facilitats en la present política de privacitat.

A més, les dades poden ser cedides a les Autoritats per a investigar sospites de frau, assetjament o altres violacions de qualsevol llei, norma o reglament, o de les polítiques del lloc web.

 • SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

El Ball d’en Serrallonga es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, de conformitat amb el que es preveu en la normativa aplicable, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. Les dades personals seran tractades confidencialment pel Ball d’en Serrallonga, que es compromet a informar i a fer respectar, per obligació legal o contractual, aquesta confidencialitat als seus empleats, socis i a qualsevol persona que hagi de tenir accés a les dades personals de l’Usuari.

 • DRETS DELS USUARIS

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, en el seu cas, limitació del tractament i portabilitat de les dades enviant un correu electrònic a serrallongavilafranca@gmail.com.

Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant una autoritat de control i, en particular, davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es) si considera que s’han vulnerat els drets exposats anteriorment en aquesta Política de Privacitat o si considera que el tractament de les dades personals que el concerneixen vulnera la normativa aplicable.

 • CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Ball d’en Serrallonga es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Els canvis o actualitzacions de la Política de Privacitat es notificaran explícitament a l’Usuari mitjançant un avís en el Lloc Web, juntament amb la versió actualitzada de la Política de Privacitat.